top of page
אחריות המעצמה הגדולה

אחריות המעצמה הגדולה

שם הספר: אחריות המעצמה הגדולה
שם הסופר: ג’ין קנרונג
מספר עמודים: 162
מו"ל, מפיץ וסוכן בגירסא העברית: Contento
ISBN: 978-965-550-386-9

  • אודות הספר

    ספר זה יוצא לאור בשעה הנכונה: לא זו בלבד שהוא מציג בשיטתיות את אחריותה הבינלאומית של סין נכון להיום, אלא שהוא גם מגיב לדעת הקבל בעולם בסוגיית היות סין מעצמה אחראית. בעת הזו, דעת הקבל השלטת במעצמות המערב רואה רק לעיתים רחוקות בסין "איום", ועם זאת היא אינה רואה בסין "שותפה". במוקד הדיון עומדת השאלה האם סין "אחראית", שכן מחמת המונופול רב העוצמה של דעת הקבל המערבית קולה של סין כמעט אינו נשמע.

    ספר זה נועד להציג את השקפות המלומדים הסינים הבכירים בסוגיית האחריות הבינלאומית, להוסיף את נקודת המבט הסינית בנושא לוהט זה בתחום היחסים הבינלאומיים, ולהציג במפורט את הישגיה של סין בנטילת אחריות בינלאומית, במונחי שמירת השלום בעולם וקידום פיתוח משותף. הספר פונה לקוראים בעולם המודאגים מצמיחת סין ומיחסי סין ומדינות המערב, ומבקש לעורר את עניינם בקול הבוקע מבין ולמנוע אי-הבנות. בה בעת, מציע הספר גם ניתוח מעמיק של הבעיות והאתגרים העומדים בפני סין בעודה נוטלת אחריות בינלאומית.

    צאתו של ספר זה תסייע לשבירת המונופול של התקשורת באקדמיות המערביות ובדעת הקבל המערבית, ושל השיח הדן בסוגיות רלוונטיות, ותתרום ליצירת סביבה חיצונית נוחה יותר לדיפלומטיה הסינית.

  • אודות הסופר

    ג’ין קנרונג

חדשים בקטלוג