top of page
אסתטיקה וארכיטקטורה - מגורים עממיים ומסורתיים בארץ סין

אסתטיקה וארכיטקטורה - מגורים עממיים ומסורתיים בארץ סין

עיקרו של הספר בהצגה ויזואלית ואנליטית לאדריכלות סינית בחללי מגורים מסורתיים ועממיים, וליתר דיוק -
בסקירה אסתטית וארכיטקטונית של היופי העשיר המצוי בחללי מגורים כפי שהתפתחו לאורך 5,000 שנים במורשות
התרבותיות המגוונות של ארץ סין.


מהי בניית חללי מגורים מסורתית עממית?
הצורך הוא אבי כל המצאה, וראשיתה של אמנות האדריכלות לבניית מגורים עממית היא בניסיונות ליצירת קורת גג
או שיפורה. אז באילו חומרי גלם להשתמש? ובאילו שיטות? המשתנים רבים ומורכבים הרבה יותר מכפי שהדעת
הרווחת נותנת, כשראשית חכמה היא התאמת הבנייה והמגורים לתנאים המקומיים בשטח וניצול החומרים הזמינים
בו. אולם בהיות סין אחת משלושת המדינות הגדולות בעולם - הגיוון בה עצום ורב, ומשלב – כמו בזהות האנושית
- בין המרכיב הגנטי-התורשתי – הטבע הקיים – התבליט, לבין המרכיב הסביבתי-חברתי – התוספת המלאכותית
– התכסית. התבליט דורשת התחשבות בשיקולים כגון – הרים או ערבות, שטחי מרעה – נהרות – או יערות עבותים,
גובה, מהירות רוח, וסוגיה אדמה, באקלימים – תת-ארקטי או סאב-טרופי, מדבר חם או מדבר קרח, ובאיזורי הזמן
הרבים – גיוון עצום בשעות האור.

התכסית דורשת התחשבות בגיוונים האתניים, באופני המחיה – הייצור – וסגנונות החיים, חקלאות – ציד-או דיג, מלאכת-יד או תעשיה מתקדמת בהשפעת הלגובליזציה והמודרניזציה, בנייה המונית וצפופה כבמרכזי הערים,

או כבקצות הספר - מפוזרת כיאות לחברה פרימיטיבית פטריארכלית או אף מטריארכלית עתיקה,

וגם על המעמדות החברתיים יש לתת את הדעת - משפחות פקידי ציבור וסוחרים אמידים – לעומת פועלי
פס-ייצור, בעלי אדמות - וצמיתים, משכילים - ומהגרים, ראשי שבטים – וההמון.

לקריאת הספר לחצו כאן.

    חדשים בקטלוג