top of page
ארבעים שנה אחרי

ארבעים שנה אחרי

שם הספר: 40 שנה אחרי
שם הסופר: סא"ל מיל' אברהם זהר ופרופ' יורם דינשטיין
מספר עמודים: 731
International Publisher & Distributor & Agent: Contento
ISBN: 978-965-550-228-2

  • אודות הספר

    בספר זה על מלחמת יום הכיפורים, הרקע לה, מהלכיה ותוצאותיה, חברו חוקרים מהשורה המובילה של ישראל, אשר חקרו כל אחד היבטים שונים של המלחמה וכתבו ספרים ומאמרים עליה. המאמרים סוקרים את החלטות המדינאים שהובילו למלחמה, גם אם יכלו אולי למנוע אותה; את מידת מעורבות המעצמות לפני המלחמה ובמהלכה; את הגורמים המודיעיניים שכשלו במתן התרעה בזמן;את פעילות ה"מוסד" כמביא מידע מודיעיני חשוב; את תפקוד ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל; את חיל האוויר ומידת תרומתו למלחמה; את חיל הים שהיה ב"שעתו היפה"; את המעבר ביבשה מהפתעה למתקפות נגד; זו שהצליחה בגולן, וזו שנכשלה בסיני ; את סילוק הסורים מהגולן וכיבוש ה"מובלעת" הסורית; את הצליחה וכיתור ארמיה 3 בדרום; את השפעת המלחמה על החברה הישראלית ואת הדרך להסכם השלום עם מצרים.

    המאמרים סוקרים את הכשלים ואת ההישגים בכל שלבי המלחמה ולאחריה. כותבי המאמרים היו עצמאיים בכתיבתם, ואף יש ניגודי דעות ביניהם לגבי אישים ואירועים. לראשונה מופיע גם מאמר לפי מקורות מצריים וסוריים וכן הנרטיב המצרי.

    בין הכותבים לספר זה, חוקרים במדעי המדינה, החברה, היסטוריה כללית וצבאית. בהם: פרופ' זכי שלום, פרופ' שלמה אהרונסון, פרופ' ארנון גוטפלד, פרופ' אורי בר יוסף, פרופ' אריה נאור, פרופ' עוז אלמוג, ד"ר בועז וונטיק, ד"ר מתי מייזל, ד"ר מירון מדזיני, תא"ל מיל. ד"ר אריה רונה, סא"ל מיל. ד"ר כוכבי אזרן, רס"נ מיל. ד"ר עמירם אזוב, אל"מ מיל. ד"ר שמואל גורדון, אלוף מיל. אביעזר יערי, אל"מ מיל. פסח מלובני, סא"ל מיל. אברהם זהר, שאול ברונפלד, אשראף חוסני מקאהיר ואחיקם אורי.

  • אודות הסופר

    סא"ל מיל' אברהם זהר ופרופ' יורם דינשטיין

חדשים בקטלוג