top of page
גם אלה תולדות

גם אלה תולדות

שם הספר: גם אלה תולדות / אסופת דפים
שם הסופר: שמעון מוניטה
מספר עמודים: 325
International Publisher & Distributor & Agent: Contento
ISBN: 978-965-555-542-4

 • ----------------

   

   

 • אודות הספר

  חייתי בארץ הזאת לאורך אירועים ומצבים שהם הרי גורל לעם היהודי, כמותם לא נרשמו בדברי ימיו. נשאבתי אל תוך מערבולת החיים כאן בשני נתיבים: האחד, מאמץ להשגת עצמאות כלכלית למדינה. השני, פעילות מודיעין לביטחון המדינה. בשוליי שני צירים אלה ולאורכם, שאפתי, כתלמיד היסטוריה, להבין את תהליכי התנהלות העם בארצו ופשרם.

  זה סיפורי. ליקטתי אותו באסופת דפים, כשיח חד סיטרי. ניסיתי לספר אותו מתוך חוויותיי האישיות, שהתחוללו במרחב סביבי ושנקלטו בהכרתי. תיארתי אותו כפי שאני, מעמדת איש פשוט, אחד מן ההמון. זה סיפור ומוסר השכל בצידו. ובלבד שלא יהיה נדוש ומשעמם.

 • אודות הסופר

  שמעון מוניטה

חדשים בקטלוג