top of page
האנשים שמאחורי המל”ט - כיצד הפכה ישראל למעצמת כלי טיס לא מאוישים

האנשים שמאחורי המל”ט - כיצד הפכה ישראל למעצמת כלי טיס לא מאוישים

ספר זה הוא סיפורם של שלושה חברים
יאיר דובסטר, דוד הררי ומיכאל שפר - שנפגשו בשלבים ראשונים של פרויקט
קטן ממדים והובילו את מאמצי הפיתוח והייצור של מערכות כלי טיס לא
מאוישים )מל"טים( בתעשייה האווירית, אשר הביאו את מדינת ישראל לעמדה
מובילה בתחום זה בעולם.
ספר זה הוא גם סיפורה של קבוצת מהנדסים וטכנאים צעירים, חלקם בעלי ידע
ראשוני בטיסנים ומטוסים וחלקם ללא כל ידע בתעופה, שהבינו את חשיבותו
של מודיעין בזמן אמת ובהתלהבותם בנו, כל אחד בתחומו, את התשתית
התעשייתית של תחום תעופה חדש בארץ ובעולם.
הם לא יכלו לדמיין כי אמונתם בהשגת היעדים של פרויקט קטן תהפוך אותם,
כעבור ארבעים שנה, לעדים להתפתחות של תעשייה עולמית משגשגת של
מיליארדי דולרים.
"הספר מספק הזדמנות נדירה להציץ על הנעשה מאחורי
הפרגוד ולעקוב בנשימה עצורה אחר התפתחות עולם
מערכות כלי הטיס הבלתי מאוישים, מהתחלות צנועות
לעמדת מובילות ברמה הבינלאומית."

1985 - משה קרת, מנכ"ל התעשייה האווירית, 2005

    חדשים בקטלוג