top of page
הבחירה

הבחירה

שם הספר: הבחירה
שם הסופר: יוסף נעים
מספר עמודים: 246
International Publisher & Distributor & Agent: Contento
ISBN: 978-965-550-287-9

 • אודות הספר

  אנו החיים במדינת ישראל, בארץ המובטחת ומעבר לה, ראויים לעתיד מרתק ומבטיח.

  אולם העתיד הבא לקראתנו הוא מאיים מעצם היותו לכוד מזה אלפי שנים בתוך מעגל-איוולת זדוני של שפיכות דמים וקטל בין הפוגה להפוגה.

  המהלכים של מעגל האיוולת הזה: הם: מלחמות, הסכמי-שלום, קווי-הפרדה, התחמשות משודרגת, מאזן-אימה, אתננים טריטוריאליים וכלכליים, טרור ואנטי טרור, חילופי אוכלוסין, הגלייתם וביעורם, סוסים טרויאניים, גיוס אוהדים וחוזר חלילה.

  אנו מתייחסים למעגל איוולת זה ככורח המציאות ובו זמנית משלים את עצמנו שאי פעם נוכל לגבור עליו באמצעות אותם מהלכים המזינים אותו. אכן איוולת.

  ההווה שלנו מוכתב על ידי העתיד הבא לקראתנו.                          

  העתיד הבא לקראתנו כנגזרת של מעגל האיוולת הוא מאיים.  ככזה הוא מכתיב עולם  של הישרדות, דריכות, אי אמון, ייאוש, איבה, זילות החיים, ציניות, שחיתות, ניהיליזם, התעלמות מהאחר, קנאות לאומית ודתית, אובדניות, הרג בכל היקף וצורה.

  עתיד הבא לקראתנו שהוא תוצר של חזון עוצמתי,  צלול וחובק  הוא מבטיח. ככזה הוא מעניק  עולם של קירבה, אמון, נדיבות, יצירתיות, השראה, רוגע, חופש, שפע, חמלה, אחריות לסביבה, תשוקה לקראת הבאות, העצמה הדדית, שותפויות המממשות מציאויות מפתיעות.

  עתיד שכזה  אינו יכול להתרחש באמצעות המהלכים המשמרים את מעגל האיוולת.

  ספר זה מיועד למי  שיש לו עניין אמיתי בעתיד מבטיח בארץ הזו ובכלל ושיש לו נכונות להתמודד עם רעיון נוקב, מנער ומרענן שזמנו הגיע הנותן מענה לשאלה:

  מה נדרש ומתבקש מאיתנו על מנת להתמיר בימינו את העתיד הבא לקראתנו ממאיים למבטיח?

 • אודות הסופר

  יוסף נעים

חדשים בקטלוג