top of page
המדיניות הכלכלית בישראל במנהרת הזמן

המדיניות הכלכלית בישראל במנהרת הזמן

שם הספר: המדיניות הכלכלית בישראל במנהרת הזמן
שם הסופר: מאיר חת
מספר עמודים: 439
International Publisher & Distributor & Agent: Contento
ISBN: 978-965-550-375-3
 • אודות הספר

  "ספקותינו ביחס להפרטת כי"ל במתכונת המוצעת אינם מחייבים גניזת רעיון ההפרטה של קבוצת כי"ל ...במקום למכור את השליטה בכי"ל תימכר השליטה בחברות הבנות שלה. מתכונת ההפרטה של כל אחת מן החברות יכולה להיות שונה, בהתאם לנסיבותיה ולצרכיה ...טוב לפזר את הסיכון ולהימנע מלהפקיד את השליטה בכל קבוצת החברות המאוגדות במסגרת כי"ל ביד משקיע אחד, אפילו הוא בעל הון ומוניטין מרשימים."

  (מתוך המאמר "מדוע לא למכור את כי"ל?", מאיר חת, נובמבר 1989)

   

  "אם לא יתרחשו בעתיד הקרוב מאורעות שיביאו לשידוד מערכות הבנקים הקטנים והבינוניים, כי אז לא ירחק היום שבו תהיה הבנקאות המסחרית בישראל תחומם הבלעדי של שלושה הבנקים הגדולים"

  (מתוך המאמר "כמה בנקים יהיו בישראל ב-1975", מאיר חת, דצמבר 1968)

   

  המדיניות הכלכלית בישראל במנהרת הזמן הוא קובץ רשימות ומאמרים שכתב פרופסור מאיר חת במרוצת כיובל שנים. הוא מקיף תחומים רבים של מדיניות כלכלית, בהם מדיניות מונטרית ומערכות הרגולציה לענפיהן.

  המאמרים מצביעים על טעויות שנעשו בהפעלה או בהימנעות מהפעלה של אמצעי מדיניות שעמדו לרשות הממשלה. לחלק מהטעויות הללו השפעה שנמשכת עד היום.

  הספר מהווה תרומה להבנת התפתחותו של המשק הישראלי, על הישגיה וכשליה.

 • אודות הסופר

  מאיר חת, כלכלן ומשפטן, שימש בתפקידים כלכליים ואקדמיים מראשית שנות השישים. ב-1962 החל לעבוד במחלקת המחקר של בנק ישראל, וב-1969 מונה למפקח על הבנקים. לאחר שפרש מבנק ישראל, כיהן כיו"ר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך, יו"ר דירקטוריון בנק לאומי, יו"ר דירקטוריון טבע ויו"ר דירקטוריון פסגות אופק בית השקעות. מ-1992 לימד בבית הספר למשפטים של המכללה למינהל. חת חיבר כמה ספרים בנושאי כלכלה ושוק ההון.

חדשים בקטלוג