0
המדריך לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

המדריך לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

טיפול קוגניטיבי התנהגותי הינו טיפול המתמקד באופנים בהם פרטים חושבים, מתנהגים ופועלים, תוך ניסיון להתמודד בהצלחה עם התנהגויותיהם, רגשותיהם ובעיותיהם החברתיות.

    חדשים בקטלוג