שיווק ויח"צ
אתר ונכסים דיגיטליים
הוצאה לאור

© 2016 Contento Now. Design by WADV

0

המדריך לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

טיפול קוגניטיבי התנהגותי הינו טיפול המתמקד באופנים בהם פרטים חושבים, מתנהגים ופועלים, תוך ניסיון להתמודד בהצלחה עם התנהגויותיהם, רגשותיהם ובעיותיהם החברתיות.

    חדשים בקטלוג