top of page
המדריך למטייל בפרינאים

המדריך למטייל בפרינאים

לפני 42 שנה יצא מנחם מרקוס למסע מטורף של כ 600- ק״מ
לאורך הרי הפירנאים – מחוף הים התיכון ועד לסן סבסטיאן
אשר לחוף האוקינוס האטלנטי. מסע זה, על כל תלאותיו, סכנותיו
והחוויות הנפלאות שעבר במשך 27 ימי הליכה רצופה, היה האות
ל״מתקפה״ בלתי פוסקת על הרי הפירנאים: לאורך השביל הספרדי
GR11( (, לאורך השביל הצרפתי ) GR10 ( ולאורך שביל הפסגות של
שרשרת הרי הפירנאים ) .)HRP
לאחר כמה אלפי ק״מ של הליכה, וכמספר הק״מ הזה, נסיעה
בכבישי הנוף הנפלאים שברכס הרי הפירנאים, נולד הספר הזה
שהוא לא רק מדריך למטייל באזור, אלא סיכום של פרק חיים ארוך
ומשמעותי בחיי המחבר.
גילוי הנקודה היהודית של הפירנאים - נתיבי הבריחה של יהודי ליון
וטולוז שבצרפת במלחמת העולם השניה, דרך רכס הפירנאים, אל
ספרד הנייטרלית. תיאור כמה מהנתיבים הללו מעניק לנו משמעות
שהיא הרבה מעבר להנאה מנופי הפירנאים , קסומים ככל שיהיו.

    חדשים בקטלוג