top of page
המלך עמוס הראשון

המלך עמוס הראשון

"המלך עמוס הראשון" הוא רומן מתח תקשורתי-פוליטי.
עמוס גבעוני, מן העיתונאים ובעלי הטורים הידועים במדינה, הוא קרוב לוודאי
מס' 1 בתקשורת הישראלית – הן לדעתו והן לדעת רבים אחרים. אין פלא
שדבק בו הכינוי "המלך עמוס הראשון".
עמוס הוא נהנתן ידוע המתגורר בווילה מעוצבת בצפון תל אביב באושר
ובעושר. מדי יום מתפרסם בעיתונו מדורו "פי 1000 ", הנקרא בעניין רב בישראל
ומחוצה לה. ראשי ממשלות, שרים ושועי עולם הם ידידיו האישיים. בטלפון
הנייד שלו ניתן למצוא את מספר הטלפון הסודי של נשיא ארצות הברית.
דומה שאין דבר העומד בפניו. ובכל זאת, בקצה המרוחק של האופק מצטברת
חשרת עננים המוציאה אותו משלוותו. האם מעמדו בסכנה?
מרדכי נאור, שעד היום התרכז בעיקר בכתיבה ובמחקר בתחומי הדעת
של תולדות ארץ ישראל ועם ישראל חוזר אל אהבה ישנה שלו – התקשורת
והנעשה בה מלפני הקלעים ומאחוריהם. הוא טווה עלילה סבוכה שראשיתה
בתל אביב, המשכה בלונדון ובמוסקבה וסופה בשורה של דרמות מותחות
עצבים – שוב בתל אביב.

    חדשים בקטלוג