top of page
המנהיגות הקולקטיבית של סין

המנהיגות הקולקטיבית של סין

הספר מציג את סוד הצלחתה של הנשיאות הקולקטיבית בסין,
ומראה כיצד היא מתפקדת בתוך המערכת הפוליטית והמוסדות
הפוליטיים הפועלים יחד עם ה- CPC - המפלגה הקומוניסטית
של סין. בתוך-כך מזוהים בנשיאות הקולקטיבית חמישה מנגנוני
מפתח המצמצמים ביעילות את אותה א-סימטריה ידועה
לשמצה ולחשש מתחומי מדעי-המדינה והפילוסופיה-הפוליטית
– הא-סימטריה בין ידע ל-כוח. חמשת המנגנונים הנדונים הם:
א-העברת שלטון המתבצעת קבוצתית או קולקטיבית; ב-חלוקה
קולקטיבית של האחריות ושיתוף-הפעולה; ג-למידה קולקטיבי;
ד-מחקר קולקטיבי; ה-קבלת-החלטות קולקטיבית.
המחבר מזהה ומאפיין מסגרת לניתוח הנשיאות הקולקטיבית, תוך
סקירת מומנטים היסטוריים ובחינת מאפיינים יסודיים במונחי
התפתחות, פעולה והערכה. בהסתמכות על מחקר היסטורי
הספר מוכיח כיצד מהווה הנשיאות הקולקטיבית חידוש ייחודי,
מחוכם ויעיל, ומסכם את יתרונותיה הפוליטיים של הנשיאות
הקולקטיבית, במיוחד בהינתן התחרות הבין-לאומית השוררת
בין מדינות, מעצמות וגושים, תוך שהוא מראה כיצד המערכת
הפוליטית הסינית ובפרט הנשיאות הקולקטיבית מתקיימת
במקביל, למול, ובשונה מן המערכת הנשיאותית בארצות הברית,
הניתנת לתיאור כמערכת המטילה את האחריות באופן אישי
פרסונלי על היחיד - הנשיא.
כך מגלה הקורא מדוע דרכה של סין המודרנית להצלחה תלויה
בנשיאות קולקטיבית.

לקריאת הספר לחצו כאן

    חדשים בקטלוג