top of page
המקובל

המקובל

שם הספר: המקובל
שם הסופר: דוד בר-יוסף
מספר עמודים: כרך א'' 520 עמודים/ כרך ב'' 400 עמודים
International Publisher & Distributor & Agent: Contento

  • אודות הספר

    "המקובל" סיפור תולדותיו והגותו של אברהם שמוא-ל אבולעפיא, הדמות המופלאה שהקדישה מרבית חייה לחקר צירופי-האותיות ועסקה ברזי האותיות וסודותיהן, הודות לחזיונות שפקדוה ואף הציבו אותה בנתיבים מופלאים.אברהם שמואל-ל אבולעפיא, חי וייצר בספרד, בסיציליה ובמרחבי אגן הים-התיכון ולחם על דעותיו והגותו חרף מקטרגיו, מתוך אמונה צרופה בשליחות שהיתה מנת חלקו. הספר עוסק לא רק ביצירתו הגדולה של אבולעפיא, אלא חושף גם פרקים מרתקים בתולדות חכמי קהילות יהדות צפון-אפריקה, ספרד ואיטליא ותורם להנצחת פועלם ויצירותיהם, על רקע התעמקותו של אבולעפיא בעולם הקבלה."המקובל" מתואר בלשון מיוחדת במינה, תקופת חיים מרגשת ועמוסה של דמות ציורית, אשר העמידה תלמידים רבים בכל הארצות אליהן הגיעה ואשר זכתה להכרה אמיתית, רק מאות שנים אחר שהלכה לבית-עולמה."המקובל", אברהם שמוא-ל אבולעפיא, הינו מסע מרתק לנבכי נפשה של דמות יוצאת דופן, סיפור אישי מדהים ותיעוד פרקים חשובים בתולדות קהילות יהודיות, אשר פרחו ושגשגו לפני כשמונה-מאות שנים."המקובל" נכתב לעילוי נשמתו של הרב משה בן-אליהו שטרן זצ"ל.

  • אודות הסופר

    דוד בר-יוסף

חדשים בקטלוג