top of page
ה"יוגוסלבים" האחרונים

ה"יוגוסלבים" האחרונים

ה"יוגוסלבים" האחרונים הינו סיפור חוויותיו של פנסיונר צה"ל - שליח הסוכנות היהודית ליוגוסלביה, בתקופת המלחמה בארץ זו, במשך ארבע שנים(1991-1995).

בספר מסמכים, מכתבים ודיווחים אוטנטיים רבים, שהובאו לדפוס כלשונם.

תיאור מפגשים בקהילות יהודיות, שיחות אישיות, בקשות במצבי לחץ, לעיתים קרובות ולפעמים גם תחת אש, שהתשובות - והפתרונות להן היו לרוב קשים ומסובכים.

    חדשים בקטלוג