top of page
יוצרים כלכלה חדשה

יוצרים כלכלה חדשה

שם הספר: יוצרים כלכלה חדשה
שם הסופר: בעז הירש
מספר עמודים: 120
International Publisher & Distributor & Agent: Contento
ISBN: 978-965-550-398-2

 • ----------------

   

 • אודות הספר

  הספר יוצרים כלכלה חדשה הוא קול קורא לעריכת רפורמה כלכלית-חברתית מקיפה בישראל.

  הרעיון המרכזי והמהפכני שמציג המחבר, בעז הירש,  הוא יצירת רשות רביעית, לצד הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת - הרשות המוניטרית.

  רק כך תוחזר לידי המדינה הריבונות על הזכות לייצורו של הכסף, לקביעת כמותו ולהקצאתו.

  הרפורמה המוצעת מושתתת על שינוי באופן ייצורו של הכסף וקביעת כמותו, ועל אבטחת הכנסה בסיסית הוגנת (אהב"ה)  לכל  אדם.

  התוכנית יוצרים כלכלה חדשה שואבת את יסודותיה ממקורות כלכליים-חברתיים ואקדמיים רבים.

  הספר מיועד לכל מי שמתעניין בשיפור מצבו הכלכלי האישי ולא פחות מכך -  בשיקום הכלכלה והחברה בישראל. משנתו הסדורה של המחבר נפרשת בצורה בהירה ובגובה העיניים וממחישה כיצד ניתן להביא לרווחה ולשגשוג של שדרות רחבות בקרב החברה הישראלית.

  בעז הירש מציג לראשונה לקורא הישראלי תוכנית מקיפה ומפורטת, צעד אחר צעד, ומוכיח כי אין  מדובר בחלום באספמיה, אלא במציאות אפשרית וחיונית.

 • אודות הסופר

  בעז הירש

חדשים בקטלוג