top of page
יעקובה

יעקובה

שם הספר: יעקובה
שם הסופר: ברטה נעים
מספר עמודים: 171
International Publisher & Distributor & Agent: Contento
ISBN: 978-965-7450-99-4

  • אודות הספר

    יעקב כהן "יעקובה" הינו דמות מרתקת ומסתורית בעברה המודיעיני של מדינת ישראל. יעקובה דיבר ערבית שוטפת וגם במראהו היה לו קל להשתלב בקהל הערבי, אך יותר מכל היה זה משהו בו עצמו, שגרם לכולם לקבלו כאחד מהם. פעילותו של יעקובה אינה גלויה לציבור, אך תרומתו למדינת ישראל גדולה ומשמעותית ביותר. ברטה נעים מתארת  ברומן מרתק זה אורחות חייו של רב מרגלים בכיר בשירות המודיעין הישראלי, ובדרכה המיוחדת שופכת אור על עולמם המרתק של אנשי קהילת הביטחון. ברטה נעים ערכה תחקיר מקיף וראיונות רבים כבסיס לספר זה, אך כמרגל אמיתי, רב הנסתר על הגלוי. 

     

    "...אפשר לומר, מבלי להפריז, כי עליתם של יהודי סוריה בשנות החמישים לישראל, התגשמה, לא מעט, בזכותו. תרומתו למבצע זה, לא תסולא בפז. תרומתו למשק, למשפחה, למדינה, ראויה לכל שבח ומגיע לו שיירשם בתולדות ישראל כאחד האנשים החיוביים, בעל זכויות רבות בהיסטוריה של עמנו." מאיר עמית ז"ל.

  • אודות הסופר

    ברטה נעים

חדשים בקטלוג