top of page
לעמ"ך

לעמ"ך

שם הספר: לעמ"ך
שם הסופר: דבורה וייס ואורלי לסרי
מספר עמודים: 199
International Publisher & Distributor & Agent: Contento
ISBN: 978-965-915-762-4

 • ----------------

   

 • אודות הספר

  בהתנסות מעלת מ"ב מסע - אות מעוררים, מערוץ מגן דוד, מתממש המסע לבירור סגולות ומעלות מנקודת משה ישר-אל נקודת משיח על ציר הבריח התיכון 'יעקב חבל נחלתו' - המחבר בין שורשים לכנפיים - עליונים לתחתונים, ושם נפגש בנקודת האמת בפתח גן עדן אשר במערת המכפלה ללכידת כל הנשמות באדם העליון.

  ההחלטה לצאת יחד למסע אל ארץ הבחירה בעקבות האבות, מבטיחה את הרצף וההמשכיות, כמו את שותפות הגורל והערבות ההדדית של הערב רב, המנווט דרכו להתגלות מגלויות לגלויות 'סוד וידע'.

  דבורה וייס יוצרת רב תחומית - מראת דרך. עבודתה חוקרת אחר זהות החמקמקה של האדם המתנדנדת בין ערכים שונים ולעיתים אף מנוגדים.  דבורה תרגמה חלק מיצירותיה למסכת מעבדות לחירות: מ"ב קלפי ''סוד וידע'' לבני תורת חיים המאפשרים באמצעות אמנות שימושית (מישוש. שימוש. מימוש) בניית הסיפור האישי.  על יסודות יצירות קלפי ''סוד וידע'' חוברו הספרים מסר ולעמ"ך.

 • אודות הסופר

  דבורה וייס יוצרת רב תחומית - מראת דרך. עבודתה חוקרת אחר זהות החמקמקה של האדם המתנדנדת בין ערכים שונים ולעיתים אף מנוגדים. דבורה תרגמה חלק מיצירותיה למסכת מעבדות לחירות: מ"ב קלפי 'סוד וידע' לבני תורת חיים המאפשרים באמצעות אמנות שימושית (מישוש. שימוש. מימוש) בניית הסיפור האישי. על יסודות יצירות קלפי 'סוד וידע' חוברו הספרים מסר ולעמ"ך.

  אורלי לסרי - מפענחת מפתחות חיים אישיים. מורת דרך. מאתרת ודולה רבדים ארכיאולוגיים וכרונולוגיים של הנשמה באמצעות בריאת העולמות, ובזה מסייעת למימוש העצמי המעוגן בשורש האלוהי. יועצת ומגשרת על פי שיטת לעמ"ך (תורה לבני אנוש), שיטה שפותחה בשיתוף עם דבורה וייס.

חדשים בקטלוג