top of page
מבוא לעולם הקבלה

מבוא לעולם הקבלה

שם הספר: מבוא לעולם הקבלה
שם הסופר: זאב בן שמעון הלוי
מספר עמודים: 436
International Publisher & Distributor & Agent: Contento
ISBN: 978-965-550-206-0

  • אודות הספר

    זהו ספר מבוא למסורת. הוא מציג את מקורותיה במושגים תנ”כיים, מיתולוגיים ומטפיזיים, שמסבירים מדוע החל הקיום להתקיים על פי המיסטיקה היהודית. הספר גם מציג בקצרה את תולדות הקבלה, שזכתה לשמות שונים כגון “מלאכת הבריאה”, “יורדי המרכבה”, או בפשטות: “היודעים”. התנ”ך הוא, אמנם, המקור העיקרי שממנו נובעת הקבלה, אולם כאן נראה כיצד ספגה מסורת זו אל תוכה השפעות אזוטריות חיצוניות כדי להתפתח, להתמיר ולהתאים את עצמה לרוח המקום והזמן. כאן מוצגות הקוסמולוגיה והפסיכולוגיה הקבלית באמצעות דרכי חשיבה עתיקות, גישות מימי הביניים ואמצעים מודרניים כדי לגלות את תהליכי התפתחותה ואת מטרתה “לסייע לאל להתבונן באל”. תיאורים אלו מסבירים כיצד פועלים בתי ספר של הנשמה, תחת הנחייתם של מורים שהופיעו בגלגולים חוזרים כדי לעזור לאנשים להגשים את עצמם ואת הפוטנציאל שבהם, וכדי למלא את תפקידם בתכנית האלוהית. ספר זה הוא סיכום עבודתו של זאב בן שמעון הלוי עד כה.

  • אודות הסופר

    זאב בן שמעון הלוי הוא שמו העברי של ווֹרן קֶנטון, שנולד בשנת 1933 כבן למשפחת לויים ספרדית המתגוררת באנגליה. בן שמעון הלוי חקר את התורה במשך יותר מארבעים וחמש שנים, ביקר ברוב המרכזים הקבליים הגדולים באירופה, בצפון אפריקה ובישראל, לימד בשש יבשות וחיבר ארבעה עשר ספרים שתורגמו לארבע עשרה שפות. הלוי קיבל על עצמו את משימת התאמת המסורת ועדכונה לימינו ומשמש המורה הראשי של “אגודת הקבלה הבינלאומית”.

חדשים בקטלוג