top of page
מזוודות של תקוה

מזוודות של תקוה

שם הספר: מזוודות של תקוה
שם הסופר: יורם כ"ץ
מספר עמודים: 118
International Publisher & Distributor & Agent: Contento

 • אודות הספר

  "ועתה, יא נאזם, הקשב ושמע. זהו הרגע שבו אתה חייב

  לשבת קודם כול עם עצמך, ואחר כך עם אבתהאג', ולהחליט!

  או שאתם יוצאים מכאן ללבנון – באשר אבתהאג' נושאת ברחמה

  פרי בטן, או שאתם חוזרים לבירות עם לבבות שבורים ועם 'מזוודות של יאוש'. "

 • אודות הסופר

  יורם כ"ץ, יליד 1937, בן למשפחת חלוצים מראשוני המתיישבים בכפר יונה. כבר בהיותו נער, החי בכפר יהודי מוקף ביישובים ערביים בלב השרון, עוד בטרם קום המדינה, הושפע יורם מהמגע היומיומי ההדוק עם האוכלוסייה הערבית ומיחסי השכנות הטובים, אשר הושתתו על בסיס של כבוד הדדי. עם הקמת המדינה והפקדת הטיפול באוכלוסייה הערבית בידי הממשל הצבאי, השתנו יחסי הגומלין בין שתי האוכלוסיות ונוצרה מסכת חיים תלותית ומורכבת יותר. יורם המתבגר חווה את התהליך מקרוב, ספג את משמעויותיו וחזה את השלכותיו.

  לאחר שירותו הצבאי היה זה אך טבעי עבור יורם ללמוד בחוג למדעי המזרח באוניברסיטה העברית בירושלים. כאן רקם קשרי ידידות ראשונים עם סטודנטים ערבים עמיתים ובמקרים רבים נמשכו קשרים אלה על פני עשרות שנים. מעל ומעבר ללימוד האקדמי בחר יורם לעסוק כל חייו בתחומי חיים אשר השיקו עם שפתם, תרבותם ואורח חייהם של שכנינו הערבים. בכל מגעיו האישיים והעסקיים דאג תמיד לטפח אמון, כבוד והערכה למורשת התרבותית הערבית ולהנחיל זאת לכל מכריו ולבני משפחתו.

  בכתיבת הספר הסתייע יורם בידיד קרוב, מר ניסים טוקטלי, שעמו עבד במשרד "היועץ לענייני ערבים" וביחידת "ממשל צבאי - צפון". הערותיו המושכלות תרמו רבות להוצאתו לאור של ספר זה.

חדשים בקטלוג