top of page
מראת הסודות

מראת הסודות

שם הספר: מראת הסודות
שם הסופר: חוה הלפרין ואירית וייך גצלר
מספר עמודים: 272
International Publisher & Distributor & Agent: Contento
ISBN: 978-965-550-492-7

 • אודות הספר

  "כסף לא גדל על העצים";

  "לא נוטשים פצוע בשדה הקרב";

  "ילדים ומשפחה הם ערך עליון";

  "אדם לאדם זאב";

  "הכי בטוח לשבת על הגדר".

  במהלך החיים אנו נעים במעגלים של הגדרות, תפיסות וערכים, שעוצבו אי-שם בילדותנו. מעגלים אלה קובעים ומנהלים את דרך התנהלותנו בחיים, ופעמים רבות גובים מאתנו באופן לא מודע מחיר גבוה ואף גורמים לכאב.

  איך תדעו מהן ההגדרות והתפיסות שמנהלות אתכם?

  מה תעשו כדי למנוע את המחיר שהן גובות?

  כיצד תשנו אותן כדי לשפר את חייכם, בכל תחום ותחום, כמו קריירה, יחסים וכסף?

  חפשו את התשובות בספר.

  "אי אפשר לשנות מישהו אחר,

  אי אפשר לרפא מישהו אחר,

  אי אפשר לעשות דבר בשביל מישהו אחר.

  כל אדם חי בסרט שהוא כתב, ביים והפיק למען עצמו.

  כל השחקנים בסרט ממלאים את התפקיד שהוא הועיד להם בחייו.

  זוהי המציאות."

 • אודות הסופר

  חוה הלפרין ואירית וייך גצלר

חדשים בקטלוג