top of page
סודות מן הפרד"ס

סודות מן הפרד"ס

מאת בן עמי לבבי

המשמעות העדכנית של התנ"ך ושל אפוסים עתיקים נוספים

  • איך נוצרה מערכת השמש שלנו, כפי שפוענח לאחרונה.
  • מדוע כדור הארץ סובב על צירו בכיוון הפוך לשאר כוכבי הלכת במערכת? ומדוע הוא נוטה על צידו?
  • לאחרונה נתגלה כוכב לכת נוסף במערכת השמש, כוכב הלכת העשירי; קיומו נרמז בכתבים עתיקים שפוענחו לאחרונה.
  • הנפילים מפרק ו' בספר בראשית היו חוצנים שנחתו על כדור הארץ לפני כחצי מיליון שנים, הם שלטו על האדמה עד לעוזבם בסביבות 200 לפנה"ס.
  • איך באמת נברא האדם (ההומו-סאפיינס)?
     

איורים, חותמי-גליל וטקסטים עתיקים מתרבות שומר הקדומה נתגלו ונחשפו על ידי הארכיאולוג אוסטין הנרי לייארד שחפר לפני כ 160- שנה בארם-נהריים, היא שנער המקראית. מפענוחם של הממצאים לאחרונה מתברר, שעולמם של אבותינו נשלט בידי חוצנים שהקימו כאן את ממלכת שומר: פנתיאון של שנים-עשר" עילו"   עליונים נבחרים שכונו "אלים".


2024 לפנה"ס נבחר האל יהו"ה כראש פנתיאון השנים-עשר, היה נחשב האל הראשי ומוצא פיו קדוש; על כך נאמר: אלהים ניצב בעדת-אל, בקרב אלהים ישפוט )תהלים פב:א).

 

אנומה אליש, הידוע כאפוס בריאת העולם של שומר הקדומה, נחשב בטעות מאז כסיפור ריאתם של אלים: אפסו אל המים המתוקים, בעלה של תיאמת אלת המים המלוחים, יולדים אלים שקמים והורגים את זה...

אנומה אליש הוא דיווח מתוחכם ביותר המתאר את התפתחות שנים-עשר גרמי השמים במערכת השמש שלנו: השמש – בורא הכל ;הירח שהיה אז בתהליך היוצרות; תשעת כוכבי הלכת הידועים לנו היום; וכוכב לכת עשירי שנתגלה רק לאחרונה, כוכב הנפילים.

    חדשים בקטלוג