top of page
צ'ן לאי

צ'ן לאי

מסמך מרתק לאילו המבקשים להיישיר מבט אל מול הרוח וערכי
הליבה של התרבות הסינית.
מה הם היסודות הפילוסופיים של התרבות הסינית?
אילו הם הערכים והשקפת העולם של התרבות הסינית?
כיצד התפתחה התפתחות המסורת הסינית האינטלקטואלית?
איך עלה וצמח ״גואושו״ המודרני?
מה הגשר המחבר בין המחשבה הקונפוציאנית לחברה העכשווית?
מה הקשר הסמוי בין הקונפוציוניזם לבין הערכים האוניברסליים?
www

    חדשים בקטלוג