top of page
שרה חיי - עץ הגויאבות האדומות

שרה חיי - עץ הגויאבות האדומות

אסופת סיפורים קסומה של שרה חייט, המגוללת בעדינות שרה חייט
את נימי נפשה כילדה קטנה אל מול הדרמות הגדולות של
חייה.
גירושי הוריה, המרדפים, ההסתתרות, מתכנסים בעירבוביה
בחצר של סבא. החצר ובה עץ הגוייבות האדומות, המשמשת
תפאורה למפגשים פלאיים עם חיות הפרא שטיטלו את
חייה, הנחש, העורב, וגם אדם אחד שהפך לאחיה הרוחני
ונעלם מאז.
עשרות שנים חלפו ושרה חייט מבקשת בעזרת ספר זה
לשלוח לאחיה הנעלם עוד חיבוק אחד אחרון.
שרה חייט. אחות. אשת איש. מנהלת חשבונות. אשת עבודה
ועמל כל חייה, שבעזרת סדנאות כתיבה יוצרת, חזרה אל
נופי ילדותה והיא מגישה לכם אותם באותו מבט ילדי קסום
שכולם מתגעגעים אליו.

    חדשים בקטלוג