top of page
מיני תרגימא

מיני תרגימא

שם הספר: מיני תרגימא
שם הסופר: יעל לוין
מספר עמודים: 260
International Publisher & Distributor & Agent: Contento
ISBN: 978-965-550-531-3

 • ----------------

   

   

   

 • אודות הספר

  הספר מיני תרגימא הוא אסופה של דברי שיר של מחברים שונים, מחורזים ושקולים, יצירות קנוניות ולא-קנוניות, הכתוּבוֹת במבחר מִשְלבים ומוּבאוֹת כאן בשתי שפות – מקור מול תרגום.

  בקריאת השירים, שאחדים מהם אף מזמינים לָשיר, ינוע הקורא במנעד של רגשות. המתרגמת יעל לוין נהנתה הנאה צרופה לתרגמם.

 • אודות הסופר

  יעל לוין, שתרגמה את השירים בספר זה, היא מתרגמת, עורכת ומתורגמנית סימולטנית ומתגוררת בהוד השרון.

חדשים בקטלוג