top of page
משלי - קוד החיים

משלי - קוד החיים

שם הספר: משלי - קוד החיים
שם הסופר: יואל זקן
מספר עמודים: 102
International Publisher & Distributor & Agent: Contento
ISBN: 978-965-550-425-5

  • אודות הספר

    בספר זה קיבץ המחבר יואל זקן משלים נבחרים מתוך ספר משלי שכתב המלך שלמה. כל משל ומשל אופיין בקוד. הקודים הם מורי הדרך של תורה, משפט, חכמה, בינה ודעת לאדם היהודי ומפורשים בשפה עממית וקלה להבנה, לפי רוח זמננו.

    הקודים מנחים את הלומד לנהוג לפי עקרונות עשרת הדברות. המשלים בספר משלי תומכים במסע החיים ומלמדים את הקורא כיצד יוכל לתקן ולשפר את חייו לאורם.

  • אודות הסופר

    יואל זקן

חדשים בקטלוג