top of page
הסתר פנים

הסתר פנים

שם הספר: הסתר פנים
שם הסופר: עמית מנחמי
מספר עמודים: 504
International Publisher & Distributor & Agent: Contento
ISBN: 978-965-550-402-6

 • ----------------

 • אודות הספר

  "הסתר פנים" הוא מונח דתי, לפיו אלוהים התגלה בעבר בפני בני האדם ומאז הוא מסתיר פניו. הספר עוסק בשאלות - את פניו של מי ראו בני דור המקרא, ומתי ומדוע התחיל "להסתיר את פניו" מאיתנו. לפניכם הזמנה לקריאה מפוקחת ומרתקת של תורת משה, תוך התוודעות לתיאורית האסטרונאוט הקדמון והיכרות עם חילוניות באור אחר.

  הספר כתוב מנקודת מבטה של הדמות שהגיעה לכאן מכוכב אחר. זהו סיכום שליחותו בת 42 השנים של חוצן, שיחד עם אנשי צוותו השפיע על האנושות ויצר את תורת משה וישראל.

  המחבר מציג כאן תיאוריה המספקת הסבר מפורט לפרקי התורה, ולתנ"ך בכלל, וכן תשובות לקושיות מרתקות:

  האם בני ישראל ניסו להתנקש באלוהים?

  למי סגדו בני ישראל בדורות שלפני יציאת מצרים?

  מדוע יש בתורה כל כך הרבה נהלים וחוקים הקשורים לביטחונו האישי של האל?

  מנין הופיע השם ישראל? מיהו יהוה? מהי תפילה? מהו נדר? מיהו נביא? למה נעלמו האלוהים למשך כמעט 38 שנה?

  איך הסיקו רבים  מעדויות  יחזקאל ואליהו שראו רכבי חלל?

 • אודות הסופר

  עמית מנחמי, יליד 1969, מהנדס בעל תואר שני במנהל עסקים. חקר במשך שנים את מוצאו של עם ישראל. הושפע מספריו של אריך פון דניקן, הוגה תיאוריית "האסטרונאוט הקדמון", מהתעוזה הרעיונית שלהם, ומההשלכות על התנ"ך. במשך שנים עסק בנושא, עד שפיתח תיאוריה קוהרנטית שלמה, המספקת מענה לקושיות המקרא.

חדשים בקטלוג