top of page
?האם דגים בים צמאים

?האם דגים בים צמאים

שם הספר: האם דגים בים צמאים
שם הסופר: ד"ר ברכה קליין תאיר
מספר עמודים: 238
International Publisher & Distributor & Agent: Contento
ISBN: 978-965-550-336-4
  • אודות הספר

    האם דגים בים צמאים?

    היקום משתנה, הגנים משתנים, עולם חדש לחלוטין נכון. יצור האנוש של המחר לא יהיה יצור האנוש של האתמול, אלא בעל עוצמות מוח מושלמות, פוטנציאל שכל מושלם, מהות מושלמת. ארגוני המחר לא יהיו ארגוני האתמול, אלא ארגונים אנרגטיים בעלי שדה מאוחד עוצמתי, שממגנט את אשר חפצים בו. הסדר של המחר לא ידמה לסדר של האתמול, אלא יהיה סדר טכנולוגי – אוניברסלי, מוכלל וטהור (עוצמת זהב). ההצלחה של המחר לא תהיה ההצלחה של האתמול, אלא תישען על היכולת להתחבר מחדש עם טבע המהות האוטופואטית שלנו – להיות בוראים, להתחדש, לצמוח, להשתנות ולטפס אל הקומה המאה.

    זו התכלית החדשה לאבולוציה וזו גם ההצלחה החדשה שהופכת אנשים וארגונים למבריקים, ליוצאי דופן, לכאלה שההגה לחייהם בידיהם (אדוני הקיום שלנו). בעזרת ידע, תפיסות, מודלים ותהליכים מקוריים שמשורטטים בספר, וכלים עוצמתיים כמו תודעת מכלול, מחולל מוח מאקרו ומהות הלב, אנחנו הופכים לבוראים בעלי חשיבה טכנולוגית מודעת, בהירה ומדויקת, מחוברים לאמת מוחלטת, לידע גבוה, לחוכמה מלאת השראה, לפתרונות מסדר גבוה יותר; מצמצמים את הפער בין "לדבר על" לבין "לעשות את"; מחברים בין עושר הרוח לעושר החומר.

  • אודות הסופר

    ד"ר ברכה קליין תאיר, שכתבה חמישה ספרים מאתגרים ומגישה כאן את ספרה השישי, נחשבת לחלוצה בהובלת תהליכי אבולוציה אישיים וארגוניים. היא מתמקדת בפיתוח ארגונים אוטופואטיים – ארגוני מחר חדשים, בפיתוח מנהיגות מוכללת בשלוש, בפיתוח אנשים כאדם גדול בעל אלף הפנים, ובפיתוח מרחבי שותפות ביחסים איכותיים.

חדשים בקטלוג