top of page
DRNP משחק הכלי האימוני

DRNP משחק הכלי האימוני

שם המשחק: משחק הכלי האימוני DRNP
International Publisher & Distributor & Agent: Contento

 • ----------------

   

   

 • אודות הספר

   

  "אתה יכול לגלות טוב יותר את אופיו של אדם במשך שעה אחת של משחק,
  מאשר במשך שנה שלמה של שיחה" (אפלטו)

   

  DRNP הינו משחק מהנה, המנוסח בשפה קליטה, ואשר פותח על בסיס ההקבלה בין הנהיגה ברכב לבין התנהלותנו היום יומית. הוא מהווה כלי יוצא מן הכלל לאנשי מקצוע - מנחי קבוצות ומאמנים - המובילים תהליכי שינוי ופיתוח. המשחק מתאים הן לקבוצות משימתיות והן לקבוצות טיפוליות, כמו גם לדינאמיקה משפחתית, חברתית ואחרת.מטרות המשחק -
  * להבין מה מניע אותנו ומה מונע מאיתנו לעשות את מה שהיינו מבקשים
  * להכיר את העדפותינו ובחירותינו בחיים, והאופן בו אנו עושים זאת.
  * לתעל את הכישורים והיכולות שלנו לדרך של סיפוק והצלחה.

   

  הגדרת המטרה (אישית או קבוצתית) הינה אבן היסוד של המשחק.

  המשחק מהווה חלק מהפעילות בקבוצה ומתבסס על התכנים העולים בה, על פי אופיה ומטרותיה. ניתן לפעול בקבוצה כאשר המטרה משותפת, וניתן גם לשחק כאשר כל משתתף בוחר את מטרתו האישית, ומכוון את הפעילות על פי מטרה זו.

   

  כל ערכת משחק מותאמת ל-2 עד 6 משתתפים. ניתן לשחק במקביל בכמה קבוצות.
  המשחק בקבוצה קטנה מאפשר דינאמיקה טובה יותר בפעילות ובשיח הקבוצתי.

   

  במשחק שתי ערכות קלפים: למבוגרים ולבני נוער.

חדשים בקטלוג