top of page

ספרו החדש של שמעון חפץ 'שותף סוד' בהוצאת קונטנטו נאו

בספרו החדש, 'שותף סוד', חושף שמעון חפץ לראשונה גילויים מרעישים בנוגע להתנהלותם של המנהיגים באזור בתקופת מלחמת המפרץ והשיקולים שהובילו אותם לפעולותיהם. כמזכירם הצבאי של יצחק רבין והנשיא עזר וייצמן, הוא מתאר לראשונה בספרו את דרכי ההתנהלות וקבלת ההחלטות של האישים הללו, ומוסיף נדבך אישי מעניין

להיכרות הקורא הישראלי עמם

הספר התפרסם בהוצאת קונטנטו נאו, בהובלת נתנאל סמריק, שלאחרונה הוציאה שורה של ספרים פורצי דרך מאת אישי מפתח במערכת הביטחון והפוליטיקה הישראלית, המספקים לקוראים בארץ ובעולם זוויות ראייה חדשות על אירועים מכוננים בתולדות

.המדינה

לאירוע השקת הספר - הוזמן הרמטכ"ל גדי אייזנקוט אשר לא יכל להגיע אך הביע את

.תודתו והערכתו עם מכתב שריגש את כולנו! כל הכבוד, שמעון חפץ - אנו גאים בך

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page