top of page

השקת ספרה השני של עפרה אלרועי "נופל וקם" במשרדי קונטנטו נאו


ההשקה נערכה במשרד קונטנטו נאו. מראיין: המו"ל נתנאל סמריק.

צולם במשרדי קונטנטו נאו.

בראיון עפרה מספרת על חוויית הוצאת ספרה לאור. על הקשר רב השנים עם חברת קונטנטו נאו. כמו כן נותנת הצצה לספרה החדש, משתפת את הצופים בקשר שלדעתה יש בין כישלון לבין הצלחה. עפרה מספרת כיצד הספרים שהוציאה תורמים לה מבחינה עסקית לייצר פעילות של מפגשים אישיים, הרצאות וסדנאות.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page