top of page

עדכון חדשותי - אישי מאת המו"ל נתנאל סמריק

שיחת היום בקהילה בביה"ס זומר ברמת גן, בית ספר ברוח אנתרופוסופית בו לומדים שלושת ילדי. בוגר בית הספר יאיר חלבלי ז"ל, בן 19 בלבד שטבע באילת, הוא התורם שנמצאה ריאתו מתאימה לנחמה ריבלין, רעיית נשיא המדינה רובי ריבלין, לאחר תקופה ממושכת של חיפושים. משפחת חלבלי נתמכת כעת על ידי הקהילה שעוטפת באהבה אותם ואת האחים של יאיר שלומדים בבית הספר. נחמה ריבלין שהיתה חולה בפיברוזיס ריאתי והיתה מחוברת לבלון חמצן 24 שעות ביממה, תוכל אולי כעת, באם הכל יתנהל כשורה, לשוב לשגרה. איחולי החלמה והצלחה למשפחת ריבלין, ותנחומים גדולים למשפחת חלבלי.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page