top of page

המבזק היומי- השקתו של ד''ר דוד שוורץ

#המבזק_היומי# - השקת ספרו של ד"ר דוד שוורץ - "בגין - מנהיגות"

"אשכנזים? עיראקים? יהודים! אחים" - כך מצטט ד"ר דוד שוורץ את מנחם בגין ראש הממשלה הראשון לישראל, בספרו החדש "בגין - מנהיגות" שיוצא לאור בימים אלה בהוצאת קונטנטו נאו. שוורץ מתאר את ערכי השוויון העדתי שהיו בלתי נפרדים מפועלו של בגין בראשית הקמת המדינה ובהמשך השנים, את יכולתו הורבלית שעטפה אותו בכריזמה ייחודית, את כישרון הנאום שאינו שנוי במחלוקת כשתיבל את נאומיו בפסוקים מן התנ"ך ובמאמרים של גדולי הספרות, את הכבוד היהודי והכבוד למסורת, הכבוד לדברי חכמים, והכבוד לאדם באשר הוא אדם. גישתו המכבדת של בגין חדרה ללבבות וקרבה בין הקהלים השונים והמגוונים שמאפיינים את מדינתינו. "כולם הפכו בבת אחת להיות ממשיכי מורשתו ונושאי כליו. כולם טוענים כי ולו בגין היה קם היום מקברו הוא היה חותם להם חברות בלי לחשוב פעמיים" (ד"ר דוד שוורץ מתוך ספרו "בגין - מנהיגות"). אם גם לכם יש סיפור אישי מעניין ותרצו להוציא את הסיפור שלכם לאור, שלחו לנו הודעה ונמשיך משם.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page