top of page

ראיון עם משה פייגלין

"בניית גשרים על פני צמתים" - דרכו ופועלו של משה פייגלין מ 2015 כשהקים את מפלגת 'זהות' ועד היום לקראת בחירות 2019 הקרובות.

בראיון עם נתנאל סמריק, טרם נבחרה המפלגה לכנסת, ספר פייגלין על החיפוש אחר המכנה המשותף הרחב ביותר של תושבי המדינה על כל פניה השונים, חזון שמוכיח עצמו כבלתי נפרד מהשקפתו גם היום.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page