top of page

כלים ליציאה לאור- טרגוט נכון

כלים ליציאה לאור- הפעם הכלי עוסק בשאלה איך אנחנו מגיעים לקהל הספציפי שאותו אנחנו רוצים לעניין בקמפיין שלנו

הצלחת הקמפיין למעשה תלויה בטרגוט הקהל המתעניין.

השקיעו בתחקיר ומציאת הקהלים בהתאם למאפיינים שאותם אתם מחפשים בקהל המתעניינים שלכם: האיזור הגיאוגרפי בארץ ובעולם, השכלה, עיסוק, וכמה שיותר פרטים שיעזרו לכם להגיע לאנשים הספציפיי

ם שצפוי שיתעניינו בקמפיין. כך תקבלו

פניות התעניינות בחזרה, וקמפיין עם תוצאות.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page