top of page

נתנאל סמריק מארח אנשי ביטחון ומלווה אותם בתהליך יציאה לאור, ללא מסכות וללא צנזורה

הצצה נדירה אל חייהם של אנשי צמרת הביטחון הישראלי, התהליכים הרגשיים ושלבי קבלת ההחלטות השולחות אל שדה הקרב - בית ההוצאה לאור קונטנטו נאו עם הצוות המקצועי מלווים מסע יציאה לאור של יוצרים רבים מהארץ ומהעולם, רבים מהם הם אנשי ביטחון.

נתנאל סמריק, (מנכ"ל קונטנטו נאו, מוציא לאור וסופר), מראיין את המושכים בחוטים האמיתיים במארג הביטחון של מדינת ישראל. חווית הראיון, המפגש והליווי בכתיבת הספר מאפשרת הצצה אל הקופסא השחורה של מדינת ישראל בצד הבטחוני. מה הם התהליכים הרגשיים בצמרת קבלת ההחלטות שמכוונים ומוציאים אנשים אל שדי הקרב? מרתק לשמוע על שלבי קבלת ההחלטות, ולהיחשף להרבה מאוד סיפורים שלא עוברים צנזורה ועדיין לא יצאו לאור.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page