top of page

"השיטה" - סדרת הדרכות למקומכם כמרצים - שלב 1 - בניית מצב תודעת המרצה

"השיטה" - סדרת הדרכות למקומכם כמרצים. הסיפור והתובנה.

מהו התהליך הפנימי של מציאת השיטה שלכם לבניית ההרצאה?

בניית מצב תודעת המרצה הוא השלב הבסיסי ביותר. דעו מראש כמה אנשים יהיו בקהל שלכם, באיזו שפה אתם מרצים, מקום ההרצאה והשעה - כך אתם מייצרים מסגרת אליה מכוונים ומיושמים כל הכלים שלכם לבניית הרצאתכם הראשונה.

נתנאל סמריק בסדרת הדרכות "השיטה" נותן לכם את הכלים לבניית ההרצאה, שלב אחר שלב, בדרך פשוטה ונכונה.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page