top of page

"השיטה" - נקודת ההתחלה - נתנאל סמריק

"השיטה" - סדרת הדרכות למקומכם כמרצים. הסיפור והתובנה.

מהו התהליך הפנימי של מציאת השיטה שלכם לבניית ההרצאה? מה מיוחד בכם? מה מבדיל את הדרך שלכם מדרכם של אחרים? אם תדייקו לעצמכם את השיטה שלכם, יהיה לכם יותר קל לצאת לעלם באופן עצמאי.

שאלו את עצמכם שאלה אחת: מהו הרגע הכי משמעותי והמטלטל ביותר בתוך המסע של חייכם? למי מכם שאוהב לכתוב, כתבו על נייר, למי מכם שאוהבים להצטלם, צלמו את עצמכם. ודבר חשוב לא פחות - המשיב שבכם. ברגע שאתם מזקקים את התשובה, כבר פתחתם לעצמכם נושא חשוב ומשמעותי ופיתחתם שיח פנימי עם עצמכם. לאחד שסיפורכם נפתח, הגיעו אל התובנה שחשובה לא פחות מהסיפור. וכך יש לכם מסגרת לשיטה המיוחדת שלכם שהיא הבסיס להרצאתכם.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page