top of page

יונים של שלום


רומי גולדהמר, המכונה 'האבא של היונים מרמת גן' נושא עימו חזון במשך השנים בהם הוא מטפל ביונים שבכיכר ביאליק ברמת גן מידי יום. "החזון שלי הוא למתג את הקשר שיש ביני לבין היונים ל 'יונים של שלום' אומר גולדהמר. לדבריו, מטרתו היא ליצור מיזם משותף המחבר בין כיכרות היונים בעולם, מיזם שיביא להיכרויות וחיבורים חדשים בין מאכילי היונים. "רגעים מרגשים עבורי הם כשיונה פצועה שטיפלתי בה מתאוששת וחוזרת לעוף, כשיונה יושבת על כתפי ומסתכלת עלי, וכן, מרגש עבורי שיש לי את האמצעים הכלכליים לקנות רבע טון אוכל מידי חודש ליונים." גולדהמר, בניגוד לשביעות רצונה של עריית רמת גן ותושביה ממשיך למשוך אליו יונים רבות. "אני מבין את ההפרעה לתושבים. לכן אני רוצה ליזום הקמה של בנייני יונים גבוהים שישמשו בית ליונים, שם יוכלו להתרבות ולהתגורר, 'שובכי שלום' ".


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page