top of page

יצירת המגעל הראשוני למפגש

השלבים לבניית הרצאה - קונטנטו נאו -

המכללה

אחד הכלים לצורך בניית ההרצאה היא יצירת המעגל הראשוני.

לאחר שבנינו את השיטה שלנו ועברנו על השלבים הראשוניים

*הסיפור המשעותי בחייכם, *התובנה מהסיפור, *קביעת המקום והשעה, *ספר ריק בו אתם כותבים בכתב ידכם את השיטה שלכם, *הסיפור השני, *התובנה השנייה, *הסיפור השלישי וכו'.

כעת אתם בוחרים היכן אתם מטמיעים את שיטתכם. אחד הכלים הוא המעגל. מעגל שאתם רוצים ליצור סביבכם למפגש.

מעגל נשים, או מעגל גברים, או מעגל של אנשים בעלי מכנה משותף. הפורמט הוא המפתח: לוקחים את השיטה הייחודית אותה סיגלנו לנו ומביאים אותה למעגל. מהמעגל אנחנו מקבלים פידבקים חוזרים ונשנים שבסופו של דבר עוזרים לנו לבנות את הדבר הנכון עבורנו.

היכנסו ללינק וצפו בהרחבה על בניית מעגל ראשוני, עוד שלב משלבי השיטה לבניית הרצאה.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page