top of page

נתנאל סמריק מראיין את השופט אלייקים רובינשטיין

פתאום קם עם.

מחליט שהוא עם.

ומתחיל ללכת.

הפגנת רבבות הערב בדיגיטל למען הדמוקרטיה.

נזכרתי בראיון האחרון שקיימתי עם השופט אלייקים רובינשטיין, על זכרונותיו המחויכים כמזכיר ממשלתו של יצחק שמיר.

השופט והמשנה לנשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) אליקים רובינשטיין נאם הערב בהפגנה הווירטואלית ואמר:

"יש אמירה ידועה - 'כשהתותחים רועמים המוזות שותקות', אך הממשל והדמוקרטיה לא שותקים כשווירוסים רועמים. גם כשכבר יש כנסת אחרי הבחירות היא איננה מופעלת. הייתי מעורב באופן אישי לשחרורו של יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין, מברית המועצות של שנות ה-80 כאשר הייתי מזכיר הממשלה, אני מכבד אותו, אך אומר שצריך להקים את מוסדות הכנסת".

וכך נזכרתי בראיון עם רובינשטיין מול מצלמת קונטנטו נאו, בהשקת ספרו של אבי פזנר שהוצאנו לאור.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page