top of page
גואל אחרון

גואל אחרון

שם הספר: גואל אחרון
שם הסופר: אלון דהן
מספר עמודים: 680
International Publisher & Distributor & Agent: Contento
ISBN: 978-965-550-303-6

 • אודות הספר

  במשך כחצי מאה כיהן הרב מנחם מנדל שניאורסון כאדמו"ר של חסידות חב"ד. תחת שרביט הנהגתו התרחבה החסידות והפכה מקבוצה קטנה לכוח משמעותי שהשפעתו ניכרת הרבה מעבר לעולם היהודי. חלק ניכר מחסידיו הכריזו עליו כמשיח.

  ספר זה מתאר בצורה מקיפה את שיטתו המשיחית של ר' מנחם מנדל שניאורסון, מטרותיה והאמצעים שיועדו להגשמתה.

  "...כל מי שמבקש לרדת לעומקה של הדרמה המשיחית הרוחשת כיום בחסידות מרכזית בעולם היהודי, ראוי שיכיר את התשתית התיאוסופית והתודעה המיסטית של מי שחולל דרמה זו.  חיבורו של ד"ר דהן הוא דרך מצוינת לעשות זאת."

 • אודות הסופר

  פרופ' יורם בילו, חתן פרס ישראל, האוניברסיטה העברית

  "...הספר החדשני והמקורי סוקר  בבהירות ובשיטתיות את המצע הקבלי של ההגות המשיחית, את הפעילות המשיחית ואת הנמקותיה, את דרכי הפצתה של המשיחיות המיסטית בעולם שאחרי השואה, את היקף השפעתה מבחינה רעיונית-חברתית ומבחינה גאוגרפית ואת התמודדות המהלך המשיחי המיסטי, הא-היסטורי ואי-רציונלי, במציאות היסטורית מורכבת."

   

  פרופ' רחל אליאור, מרצה לפילוסופיה יהודית, האוניברסיטה העברית

חדשים בקטלוג