top of page
ינקי כהן - הדרך שלה אליה

ינקי כהן - הדרך שלה אליה

ההודעה על פציעתו של בעלה מכה בתדהמה את מיטל.
מכאן היא מתחילה במסע חייה שלה.
הדרך בה בחרה להתמודד עם פציעתו מרתקת ומסקרנת, בדרכה שלה
אליה.
במסע החיים זכה ינקי כהן לגדל את שני ילדיו ולגדול לצידם.
בן אחד משמש ככלכלן בכיר. הבן השני סיים שירות משמעותי ביותר
בצה”ל והוא בדרכו להפוך לטייס.
ינקי כהן, בתפקידו הציבורי, משמש כיושב ראש ארגון עובדי בנק
הדואר.
הוא נתבקש על ידי החברים להתמודד לכנסת ה 20- , ובחר בשלב זה
של חייו לא לעשות זאת.
“הדרך שלה אליה” זהו ספרו השני.

    חדשים בקטלוג