top of page
צבי  מגן - בנתיבים עלומים

צבי מגן - בנתיבים עלומים

כמה מאתנו שמעו –
- על מלחמת ישראל-והסובייטים, דה-פקטו, בעת מלחמת ששת-הימים וההתשה, מלחמה בה ישראל
'הישירה מבטה' בהשאלה – וניצחה?
- כמה אנו יודעים על הנסיבות והסיבות למהפך ביחסים במעבר מאויבים מרים לידידים משתפי פעולה,
למרות הפעילות החשאית בסיוע למאבק יהדות ברית-המועצות לעלייה, פעילות שנתפסה כפעילות של
חתרנות וריגול, על כל המשתמע מכך?
- כמה אנו מבינים את המניעים העומדים מאחורי המעורבות הרוסית החדשה באזורנו – בסוריה?
וחשוב מכול: מה יהא עתיד היחסים בין המדינות, בטווח הקצר והארוך?
בר סמכא המצוי בעין סערת היחסים ארוכת השנים ויודע להעיד על כל אלה והרבה יותר הוא צבי מגן.
בלשון משוננת ומקצועית, ובעט חד לנקודה, קולח אך לא משתלח, חושף צבי מגן לראשונה בפני הציבור הרחב
את הקרביים המדממים, את הסבבים הרבים בשח משחק המוחות, ואת עלילות המתח הרבות, הרוחשים כולם
תחת העור בפאסאדת היחסים הרשמיים בין ישראל – ברית-המועצות, וישראל-רוסיה. הציבור נחשף לסיפורים
המרתקים שהותרו לפרסום במיוחד לספר זה, הכתוב באופן שקוף ונהיר ויעניין את הקהל הרחב ולא רק את יוצאי
הקהילייה.
זהו סיפורו של ילד חוץ במערכות הישראליות שטיפס לצמרת המקצועית הביטחונית והדיפלומטית, תוך
השתתפות בעימות מול הרוסיים – בצבא וכחלק מקהילת המודיעין, היה שותף בעשיית שלום וכינון היחסים –
כדיפלומט, והשתתף בהתנעת העלייה הגדולה – דרך נתיב.
במשך דורות מצויה ישראל בריקוד סותר, סוער ושקט, עם המעצמה העולמית הקרובה לנו, הישות הסובייטית
ויורשתה, בעלת ההשפעה הגדולה ביותר במרחבנו בכל מעגל איום וייחוס. זו בוחרת פעם אחר פעם במשך שנים,
במסגרת ההגמוניה שהיא נואשת לשווא להשיג, להיות מעורבת – ערבה ומתערבת לטובת אויבותיה של ישראל.
במתאר יחסים כזה נדרשת הערכת מצב מרובדת מתמדת ומתעדכנת, ונדרש גיבוש מדיניות נועזת ואמיצה, אך גם
מחוכמת; מתוחכמת ועדינה. לעתים עם הליכה על סף ומעבר לו – ולעתים בהבלגה ופיוס.
צבי מגן היה מהמעורבים והקברניטים המובילים לגיבוש המדיניות והערכות המצב, וכחוקר בעל זכויות רבות עודנו
מצוי בהכרות אינטימית עם הסוגיות הללו, מיד בוחשת ראשונה, וזאת מתוקף בתפקידיו השונים:
- כחוקר באקדמיה של רוסיה יחסי רוסיה-ישראל, ופעילותה במזרח-התיכון.
- בתרומתו כשגריר ראשון באוקראינה ובמולדובה, וכשגריר ברוסיה;
- כאיש 'נתיב' שצמח עד ראשות הארגון– ארגון שנולד עם קום המדינה כאחת מזרועות קהיליית המודיעין;
- כקצין מודיעין – בחטיבת המחקר של אמ"ן ובמערכת הביטחון;
בניתוח מרתק ובשפה קולחת צולל צבי לאחורי הקלעים של אזורנו הדולק והנפיץ, ומכוון אלומות אור לאשנבים
חשוכים בצמתי השפעה מרכזיים, בחייו ובחיינו אנו, מאיר אירועים שלרובנו לא הייתה כלל אליהם כל מודעות בעת
התרחשותם. כך משתלבים ונארגים זה בזה – חייו והעשייה הביטחונית, המודיעינית, והדיפלומטית לטובת ישראל.
שליחות וחובה, מקצועניות מול פוליטיקה, מלחמות ומבצעים, עליות ועימותים, חשאיים או מוכרים, האישי –
בציבורי, הביטחוני – במדיני, האזורי – בבין-לאומי, על ההקשרים ההיסטוריים, ועל פוטנציאל השפעתו של אדם
יחיד על המאורעות.
הקורא רואה כיצד צמח האדם בתוך המערכות, היכן אימץ בשמחה את שידעה לתת, והיכן הסתייג ממנה ושמר
על ערכיו ותפיסת עולמו, לעולם מבלי לקבל את הקלקולים שלעתים מצויים במערכת, תמיד בניסיון לתקן,
ולעתים בהשלמה מתוך חתירה מתמדת להשלמת המשימה: הצלת יהודים – בעולם ובארץ.
הספר מוקדש למשפחה, ולטלי – בתי זיכרונה לברכה

 

 

  • לקריאה מלאה של הספר באתר קונטנטו

חדשים בקטלוג