top of page

יצירת אודיו בוק לספרך

כדי להגיע לקהלי יעד נוספים שלא ייחשפו לספרך באופן טבעי ובדרכים אחרות, אנו ממליצים על יצירת ספר אודיו מוקלט. את הספר המוקלט (אוֹדיוֹבוּק) נעלה לאינטרנט ונשווק אותו בנוסף לספר הדיגיטלי ולספר המודפס.

 

מה זה כולל?
 
 • הפיכת ספר לאודיובוק כוללת את השלבים הבאים:

 • התאמת תוכן הספר באמצעות תגיות לחיפוש באינטרנט.

 • התאמה של תכני הספר לפורמט מלווה בקריינות ועריכתם.

 • עבודת קריינות מקצועית.

 • עבודת אולפן והקלטה.

 • העלאת הספר המוקלט לחנויות הדיגיטליות באינטרנט.

   

 

מה יוצא לך מזה?
 
 • חשיפת הספר לקהלים חדשים, שלא היו נחשפים אליו באופן אחר.

 • הובלת התהליכים על ידי צוות בראשותו של נתנאל סמריק, איש גלי צה"ל שהוביל אלפי יוצרים וסופרים בתהליכי הוצאה לאור לאורך 25 שנות שיווק של תכנים ברדיו, בשידורי פריים טיים בטלוויזיה, במדיה המודפסת, בחנויות הספרים ובמדיה הדיגיטלית.

 • שירות אישי ודיווח על התקדמות שלבי ההפקה.

 • היצירה שלך זוכה להכרה ודאית: הסיפורים והתכנים שכתבת ועמלת עליהם מאות שעות עוברים הלאה, ומעניקים לך פריצה בינלאומית בכל הקשור למסר שאתה רוצה להעביר לעולם.

salesil@contentonow.com

+972-3-5616666

+972-54-6603761

bottom of page