top of page

תערוכת "התשה - חמישים שנה למלחמה" במרכז יצחק רבין


בימים אלה נפתחת במרכז יצחק רבין תערוכת "התשה - חמישים שנה למלחמה", תערוכה המוקדשת ל"מלחמה שנשכחה". מלחמת ההתשה סימנה את הרגע שבו לראשונה נבקעה חומת הסולידריות הפטריוטית הישראלית והחלו להישמע גם קולות ביקורתיים (כמו חנוך לוין ודן בן אמוץ) . לצד המסכים שעליהם מוקרנים הראיונות וצילומי ההפגזות מוצגים גם פריטים אישיים. בולט במיוחד יומן הכלא המפורט והמסודר שניהלו עשרת שבויי צה"ל, טייסים וחיילים, ששהו שלוש שנים וחצי בכלא המצרי. בין המרואיינים הוא מוטי בבלר שהיה שבוי בשבי המצרי, סיפורו מסופר על ידו לפרטים מרתקים ומצמררים בסרט בבימויו של נתנאל סמריק, מנכ"ל קונטנטו נאו

נתנאל סמריק, מנכ"ל קונטנטו נאו.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page